من میرم تا فردا که تعطیله شما من را دنبال کنید ونظرات خود را بگذارید ممنون میشم اینم هوای برفی مشهد!!!!🙂🙂🙂