۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نظرات» ثبت شده است

نظر سنجی درسی

به نظر شما کدام کتاب درسی جذاب تر است؟؟؟!!!

۱-فارسی

۲-ریاضی

۳-علوم

۴-اجتمایی

۵-ورزش

۶-هنر

۷-تفکر پژوهش

۸-هدیه

۹-قرآن

لطفا نظرات در قسمت نظرات بگذارید ارادت مند شما محمد علیزاده🙂🙂🙂

نظر سنجی

به نظر شما کدام کتاب درسی جذاب تر است؟؟؟!!!

۱-فارسی

۲-ریاضی

۳-علوم

۴-اجتمایی

۵-ورزش

۶-هنر

۷-تفکر پژوهش

۸-هدیه

۹-قرآن

لطفا نظرات در قسمت نظرات بگذارید ارادت مند شما محمد علیزاده🙂🙂🙂

من فقط خود خودمم نه کسی دیگههه😄😄😄😄😄😄
موضوعات