امشب آزمون مبتکران تیز هوشان جامع زدم عالییی شد مشاور ها گفته بودن ۵۰ درصد بزنی میتونی قبول شی من هم ۶۵ درصد زدم ولی عجب سوالات سختی داشت مخصوصا ریاضی برام دعا کنید خیلییی خوشحالم🙂🙂🙂🙂

منم وقتی رفتم حرم امام رضا برای شما دعا میکنم ریا نشه من مشهدی هستم