خبر خوش برای درس خواندن بیشتر اینه که مدارس ابتدایی تعطیل شد و من به شما میگم که وقت خوبیه برای درس خواندن مرسی از کسانی که نظر گذاشتن

من امروز فقط ریاضی میخونم چون چهارشنبه امتحان دارم🙂🙂🙂

منتظر نظرات شما هستم