وای امروز امتحان مبتکران دادم خیلی عالی بود خیلی..‌.

شک ندارم که همه ی درسامو ۱۰۰ زدم سخت بود ها ولی من عالیی دادم خیلی خوشحالم راستی امتحان ریاضی معلمون گرفت نوزده و نیم شدم و فارسی رو ۲۰ شدم و یک خبر خوب که‌به احتمال ۹۰ درصد تیز هوشان دوباره گذاشته شه!!!😄😄😄