ببخشید در شهرستان اینترنت نبود بدای همین نتونستم پست بذارم جاتون خالی امام زاده هم رفتم به من چایی هم دادن الان مشهد ۲درجه زیر صفره در شهرستان با درصد تستهام روی دختر عمه و داداشم رو کم کردم از همه بالاتر زدم😉😉😉😉

این هم عکسی  از امام زاده