ای بابا دیروز این وزیر آموزش پرورش گفت می خوان تیزهوشان ها رو بردارن خیلیییییی احمق و.... است آخه به تو چه که بچه ها استرس امتحان دارن بذار پیشرفت کنن بچه ها اگه تیز هوشان رو بردارن من بد بخت بیچاره چه خاکی تو سرم کنم این همه زحمت من از اول سال دارم تلاش تیزهوشان تلاش کردم آخر هیچی به هیچی همین امروز از اردومون زدم با دو تا دیگه از بچه های درس  خون زدیم که ریاضی تیزهوشان با معلمان کار کنیم بعد ای ن وزیر این وزیر این وسط چی میگه😠😠😠😠😠😠تازه این ماله نمونه دولتی هم هست😡😡😡😡