من در خانه ی دوستم کار پژوهشی را ادامه دادم و تمام شد آنجا هم حدودا ۳۰ دقیقه تست ریاضی زدم وعالی  بود 😋😋😋😋😋

ممنونم از نظراتون الان هم میرم ریاضی بخونم هوا هم شد ۱۱ بالای صفر وسرد شد تا بعد😴😴😴😪😪😪