تمام تلاش خود را کردم و دارم میکنم تا..

آخه قبول شدن توی تیز هوشان کار سختیه🙁🙁🙁

نمیدونم توی این موقعیت شدم موج منفی هی با خودم میگم من که قبول    نمی شم ولی درسام خوبهههه!!!

اگه قبول نشم ترک تحصیل می کنم 

این پوست را گذاشتم تا یکم مرا بشناسید و با روحیاتم آشنا بشید لطفا مشاوره بدید منتظر پست های بعدی باشید