به نظر شما کدام کتاب درسی جذاب تر است؟؟؟!!!

۱-فارسی

۲-ریاضی

۳-علوم

۴-اجتمایی

۵-ورزش

۶-هنر

۷-تفکر پژوهش

۸-هدیه

۹-قرآن

لطفا نظرات در قسمت نظرات بگذارید ارادت مند شما محمد علیزاده🙂🙂🙂🙂هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی شدیدی دارد و از نظر شرعی اشکال دارد