چه نگاه هایی حرام و گناه محسوب می شود؟
پرسش
با وجود بد حجابی در شهرهایی مثل تهران که از ساعات اولیه صبح تا انتهای روز با خانم های بد حجاب برخوردهای زیادی داریم آیا دچار گناه می شویم یا خیر؟
پاسخ اجمالی

خداوند در قرآن کریم در باره ی نگاه به نامحرم فرموده است:

 

«قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم»[1]، به مؤمنان بگو: چشم های خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند.

 

«و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن»[2]، و به زنان با ایمان بگو: چشم های خود را از نگاه هوس آلود فرو گیرند.

 

امام صادق (ع) نیز در این باره می فرماید: «نگاه به نامحرم، تیری از تیرهای مسموم شیطان است و چه بسا یک نگاهی که حسرتی طولانی بر جای گذارد».[3]

 نوشته شده توسط محمد علیزاده